แลพังงา

2 กันยายน 2017
161   0

(ทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ธงฟ้าราคาประหยัด” ทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ลดค่าครองชีพประชาชน ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ย.60 ที่บริเวณสองฟากถนนมนตรี หรือถนนข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยในงานมีสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ สินค้าโปรโมชั่นราคาพิเศษ เช่น ไข่ไก่ราคาพิเศษ น้ำมันพืชปาล์ม ขวดละ 28 บาท น้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่น ขวดละ 35 บาท น้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 21 บาท ข้าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์ ขนาด 5 กิโลกรัม ถุงละ 135 บาท…

(มุสลิมพังงา ฉลองฯ)

“มุสลิมพังงา ฉลอง อีดิลอัฎฮา” วันที่ 1 ก.ย. เวลา 07.30 น. มุสลิมในจังหวัดพังงาต่างก็เดินทางมาร่วมละหมาด อีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ที่มัสยิดใกล้บ้าน เป็นการส่งเสริมให้ผู้ศรัทธา ประกอบศาสนกิจตามแบบอย่างของท่านศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล.) โดยพร้อมกัน และเป็นการส่งเสริมความเป็นเอกภาพและภราดรภาพในบรรดาผู้ศรัทธา โดยยึดหลักบัญญัติศาสนาเป็นแกนกลาง เพื่อเข้าสู่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม โดยการรับฟังคุฎบะฮ รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล องค์กร มัสยิด และชุมชน ประชาชน ได้มีโอกาสมาร่วมพบปะ สลาม อวยพร ชื่นชมยินดีกับผู้คนทุกระดับ (ภาพ ขอบคุณ เสรี นาวงศ์)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา