แลพังงา

1 กันยายน 2017
163   0

(พิธีบวงสรวง)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“พิธีบวงสรวง” วันที่ 31 ส.ค.ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) มีพิธีบวงสรวงสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีข้าราชการภาครัฐและเอกชนข้าร่วมพิธี อาทิ รุ่งอรุณ ชนะวีรวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา บำรุง ปิยนามวาณิช นายก.อบจ.พังงา วันดี ปิยนามวาณิช สจ.พังงา เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง พงษ์ศักดิ์ เจียรพันธุ์ ปลัด อบจ.พังงา โสภณ เจนการ รองปลัด อบจ.พังงา ชนิกา สุรวัฒนากุล ผอ.กองคลัง อบจ.พังงา วัฒนธรรมจังหวัดพังงาพังงา สถิติจังหวัดพังงา (ภาพ ขอบคุณ ประชาสัมพันธ์ อบจ.พังงา)…

(ตรวจสอบการรุกล้ำ)

“ตรวจสอบรุกล้ำทาง” วันที่ 31 ส.ค. เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท้ายเหมือง อบต.ทุ่งมะพร้าว สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง และ กำนัน ต.ทุ่งมะพร้าว ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรร้องขอให้มีการตรวจสอบว่า มีการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย-ปักเสาแนวรั้วรุกล้ำเส้นทางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันหรือไม่ บริเวณซอยขนิมใน ต.ทุ่งมะพร้าว เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่สามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้สะดวก ข้อสรุป “ให้อบต.ทุ่งมะพร้าวยื่นขอตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาจะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป” (ภาพ ขอบคุณ CHAT.HUTA)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา