แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

30 สิงหาคม 2017
512   0

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดภูเก็ต” และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค นายธีระ อนันตเสรีวิทยา และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การบริหารจัดการท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การเตรียมการสร้างอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และการบริหารจัดการงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 อาทิ การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วเกาะภูเก็ต เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่เมือง Smart City เป็นต้น