แลพังงา

13 สิงหาคม 2017
255   0


ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“โครงการไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ” วันที่ 11 ส.ค. ที่โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา รุ่งอรุณ ชนะวีรวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีผู้นำท้องถิ่น เขตอำเภอเมืองพังงา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย หัวข้อ การบริหารจัดการคดีโดยการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกว่าด้วยการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการบริหาร โดย รุ่งอรุณ ชนะวีรวรรณ หัวข้อ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์-ฎีกา โดย สิทธิศักดิ์ หล๋อโตน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพังงา หัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของผู้ประนีประนอมประจำศาล โดย ไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพังงา หัวข้อ แนวทางการดำเนินการไกล่เกลี่ยในศาล ประโยชน์และอุปสรรคของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดย วรศักดิ์ บุญคง ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพังงา และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย โดย รุ่งอรุณฯ สิทธิศักดิ์ฯและวรศักดิ์ฯ…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

 

เขยพังงา

ภาพประกอบคอลัมน์ จำนวน 2 ภาพ