ข่าวสังคม » ภูเก็ตเปิดศูนย์บริการอำเภอ…ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตเปิดศูนย์บริการอำเภอ…ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจังหวัดภูเก็ต

13 สิงหาคม 2017
2415   0


วันที่12 ส.ค. เวลา 11.30 น.นายนรภัทร ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์บริการอำเภอ…ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสนิท ศรีวิหค ,นายธีระ อนันตเสรีวิทยา และ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต,นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต ,นายวิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ศูนย์บริการอำเภอ…ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเป็นการปรับการให้บริการประชาชนตามนโยบายเชิงรุก ของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น ได้เป็นอย่างดี

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม เกิดขึ้นจากกรมการปกครอง ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการขยายผลจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม โดยพิจารณาจังหวัดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดตั้งฯ ซึ่งกรมการปกครองได้พิจารณาให้จังหวัดภูเก็ตร่วมในโครงการขยายผลจัดตั้งศูนย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มหน่วยบริการให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น จังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยรับผิดชอบตามโครงการ และกำหนดจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ณ ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดภูเก็ต กำหนดให้บริการประชาชน เรื่องการแจ้งเกิด แจ้งตาย ทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ 1 คน ผู้ช่วยนายทะเบียน 1 คน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร์ 1 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน 1 คน หมุนเวียนสับเปลี่ยนในการให้บริการ ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบสนองจากประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี โดยสังเกตจากสถิติของผู้มาขอรับบริการเพิ่มขึ้น