ข่าวเศรษฐกิจ » เร่งดันการค้า OTOP ให้โตปีละร้อยละ 10

เร่งดันการค้า OTOP ให้โตปีละร้อยละ 10

11 สิงหาคม 2017
79   0


พาณิชย์ เร่งผลักดันผู้ประกอบการโอทอปให้เข้มแข็ง พร้อมดึงห้างโมเดิร์นเทรด เจรจาจับคู่ธุรกิจเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าโอทอป ดันยอดขายให้เติบโตปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกะทรวงพาณิชย์ กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน เจรจาธุรกิจ และเชื่อมโยงช่องทางการตลาด OTOP Select 2017 ว่า ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอทอป ในปัจจุบันมีจำนวนมาก แต่ยังประสบปัญหาที่ไม่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ และยอดขายเติบโตได้แบบก้าวกระโดด เพราะไม่เข้าใจกลไกตลาด ไม่มีช่องทางการจำหน่าย รวมทั้งมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และเมื่อต้องผลิตในปริมาณมากก็จะมีปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น ขณะที่รัฐบาลที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ผ่านนโยบายเศรษฐกิจฐานราก หรือ Local Economy เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับท้องถิ่น จึงได้ช่วยเจรจาจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการ โอทอป กับห้างค้าปลีกสมัยใหม่ เพื่อสร้างเครือข่าย และช่องทางการจำหน่าย สามารถขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศได้มากขึ้น และจะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการโอทอปของไทย มีความเข้มแข็งและมีรายได้ที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ได้ตั้งเป้าหมายว่า ในแต่ละปีการค้าของสินค้าโอทอป จะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า ปีละ ร้อยละ 10 ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์โอทอป สร้างมูลค่าการค้าได้สูงถึง 125,000 ล้านบาท ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการโอทอป ที่ขึ้นทะเบียนรวม 8,891 ราย มีผลิตภัณฑ์รวมกว่า 98,436 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น กลุ่มอาหาร 31,175 ราย เครื่องดื่ม 4,146 ราย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 21,203 ราย ของใช้ของตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก 29,511 ราย กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 12,401 ราย

นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือก ผลิตภัณฑ์โอทอป ประเภท TOP of the Best OTOP Elect 77 Experience ระดับประเทศ จำนวน 14 ราย ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอทอปใช้ในการศึกษา และเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป