ข่าวการเมือง » สมชัยระบุบัตรเลือกตั้งใบเดียวเปิดช่องโกงเลือกตั้ง

สมชัยระบุบัตรเลือกตั้งใบเดียวเปิดช่องโกงเลือกตั้ง

11 สิงหาคม 2017
78   0


สมชัยชี้การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเปิดช่องทางให้ทุจริตเลือกตั้งได้ง่าย ระบุ ออกกฎหมายให้สงสารกกต.ใหม่ในอนาคตด้วย

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง องค์ประกอบ และการดำเนินการตามร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ว่าการกำหนดให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียว โดยเอาคะแนนของผู้สมัครรายเขต มาคำนวณ ส.ส.ของพรรคที่ควรจะได้ทั้งประเทศ แล้วนำมาจัดสรรปันส่วนให้แก่ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสม แสดงให้เห็นว่า บัตรเลือกตั้งหนึ่งใบมีสองคุณค่าคือเลือกคนคือส.ส.เขต และเลือกพรรคนำไปจัดสรรจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ องค์ประกอบของบัตรจึงจำเป็นต้องมีหมายเลขผู้สมัคร สัญญลักษณ์ และชื่อพรรค ไม่สามารถมีหมายเลขแต่เพียงอย่างเดียวได้ จะขัดกับเจตนาในการให้บัตรเลือกตั้งหนึ่งใบเพื่อเลือกคนและพรรค

“เมื่อบัตรเลือกตั้งต้องมีหมายเลข สัญลักษณ์และชื่อพรรค การให้มีหมายเลขผู้สมัครที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขต จึงทำให้ต้องมีบัตรเลือกตั้งถึง 350 แบบตามจำนวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 350 แบบ กกต.ไม่สามารถจัดพิมพ์ที่ส่วนกลางได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา ดังนั้น ต้องกระจายอำนาจให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งแปลว่ากกต.กลางต้องกำหนดรูปแบบบัตร คุณลักษณะของบัตรที่สามารถป้องกันการทุจริตในระดับที่ศักยภาพของโรงพิมพ์ในระดับจังหวัดสามารถดำเนินการได้” นายสมชัย กล่าว

นายสมชัย กล่าวว่า จะต้องใช้กลไกของสนง.กกต.จังหวัด เป็นผู้ดูแลควบคุมตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกโรงพิมพ์ การป้องกันการทุจริตในระหว่างการพิมพ์และการแจกจ่าย รวมถึงการหามาตรการป้องกันทุจริตจากบัตรปลอม เนื่องจากระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้ในการพิมพ์บัตรในระดับจังหวัดนั้น อาจต่ำกว่าโรงพิมพ์ใหญ่ในส่วนกลาง โอกาสที่การเลือกตั้งจะเป็นไปโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม ย่อมมีมากกว่าการจัดพิมพ์แบบเดียวในส่วนกลางแล้วแจกจ่ายให้แก่จังหวัดตามวิธีการที่กกต.ใช้มาในอดีต และว่า “หากกฎหมายเขียนให้ต้องทำ กกต.ก็พร้อมรับไปดำเนินการ แต่ถามว่า ทำแล้วเกิดประโยชน์หรือทำแล้ววุ่นวาย สงสารกกต.ใหม่ 7 คนในอนาคต”