ข่าวภูมิภาค » ม.มหาสารคามแต่งแฟนซีลงแขกดำนาวันแม่เกี่ยววันพ่อ

ม.มหาสารคามแต่งแฟนซีลงแขกดำนาวันแม่เกี่ยววันพ่อ

11 สิงหาคม 2017
163   0


รุ่นพี่นิสิต ม.มหาสารคาม นำรุ่นน้องแต่งแฟนซีร่วมลงแขกดำนาเฉลิมพระเกียรติฯ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” หนึ่งในกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของการทำนาที่นับวันจะเลือนหาย อาจกลายเป็นตำนาน

วันที่ 11 ส.ค. ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” บริเวณแปลงนาโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน กว่า 300 คน ร่วมกันลงแขกปักดำนาบนเนื้อที่ 3 ไร่ ด้วยพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก ซึ่งนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่างแต่งกายชุดแฟนซีแปลกตา แต่งหน้าทาปาก จัดการแสดงออกลีลาประกอบเสียงเพลง เสียงดนตรี สร้างสีสันให้ครึกครื้นช่วยผ่อนคลายจากการปักดำนา

ศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า การดำนาเป็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของเกษตรกร ในอดีตเมื่อถึงฤดูการทำนา ชาวนาจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนช่วยเหลือจุนเจือกัน โดยไม่มีค่าจ้างแรงงาน แต่ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ ทำให้แรงงานในนาขาดแคลนอย่างหนัก หลายครอบครัวจำเป็นต้องจ้างแรงงานจากที่อื่นมาช่วย ต้นทุนการผลิตจึงสูงขึ้น และปัจจุบันประเพณีลงแขกปักดำนากำลังจะเลือนหายไปจากสังคมในชนบท อีกไม่นานก็จะกลายเป็นตำนาน ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ถวายสักการะสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และที่สำคัญกิจกรรมนี้ยังเป็นการรับน้องใหม่แบบสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี