ข่าวการเมือง » ประธาน สนช.ยังไม่ส่งร่างพ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ศาลรธน.

ประธาน สนช.ยังไม่ส่งร่างพ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ศาลรธน.

11 สิงหาคม 2017
189   0


ประธานสนช.รอดู กรธ. – ผู้ตรวจการฯ ให้ความเห็นร่าง พ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ก่อนว่าเห็นแย้งหรือไม่ ก่อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกรณีสมาชิก สนช. 34 คน เข้าชื่อเสนอให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยประเด็นการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ต่อจนครบวาระนั้น ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาว่า มีประเด็นใดขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา

ประธาน สนช. กล่าวว่า ทั้ง 2 หน่วยงาน จะต้องมีความเห็นกลับมาภายใน 10 วัน หรือภายใน 16 สิงหาคมนี้ แต่หากทั้ง 2 หน่วยงานไม่มีความเห็นแย้ง ก็จะนำคำร้อง ของ ทั้ง 34 สนช.ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ทันที แต่หากมีความเห็นแย้งจะต้องตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย พิจารณาก่อน และเมื่อลงมติเสร็จสิ้นก็จะต้องรอดูท่าทีของสมาชิก สนช. ที่เข้าชื่ออีกครั้ง แต่ถ้าไม่มีความเห็นแย้งมา ก็สามารถส่งศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน 17 ส.ค.นี้

นายพรเพชร กล่าวว่า ไม่สามารถยืนยันได้ว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นบรรทัดฐานการคงอยู่ของกรรมการองค์กรอิสระอื่น ๆ หรือไม่ เพราะจะต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อน และมองว่า การส่งตีความครั้งนี้ ไม่ถือเป็นความขัดแย้งภายในสนช. แต่เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ถือเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำ

ประธาน สนช. ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นหลังมีพรรคการเมือง ยื่นหนังสือต่อ สนช. เพื่อให้ประสานต่อไปยังรัฐบาลให้ปลดล็อคพรรคการเมืองให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ เนื่องจากเป็นอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะพิจารณา และนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงไปแล้ว