ข่าวการเมือง » ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9

ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9

11 สิงหาคม 2017
115   0


กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี วันนี้ (11 ส.ค.) ที่กองบัญชากองทัพบก ประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์และตักบาตพระสงฆ์จำนวน 86 รูป นิมนต์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ ดำรงพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีพระอัจฉริยภาพ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ มั่นคงที่จะทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนและประเทศชาติให้ก้าวหน้า ทรงตรากตรำพระวรกายไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคและความเหนื่อยยาก

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ทรงนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดิน และประโยชน์ของบ้านเมือง อีกทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้ให้แนวทางพระราชทาน ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะเกษตรกรและราษฎรในชนบท ได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า มีรายได้เพิ่มพูน เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งยังช่วยส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมงานศิลปช่างฝีมือทุกแขนง ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศ และสืบทอดถึงคนรุ่นหลัง ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

“อีกทั้ง พระราชกรณียกิจ ยังเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่ยกย่องเทิดทูน และในยามบ้านเมืองประสบภัยพิบัติ ส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ กำลังใจ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยยึดหลักเมตตาธรรม สามัคคี ซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้ม และสถิตในดวงใจของประชาชนชาวไทยทุกคน” ผู้บัญชาการทหารบก กล่าว

จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้ทำพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกับลงนามถวายพระพร และได้ให้กำลังใจกับกำลังพลที่ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ทั้งนี้ กองทัพบกได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 430 รูป ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2560 และยังนำกำลังพลร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในศาสนสถานต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมกันนี้จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน.