ข่าวภูเก็ต » ผู้ว่าฯภูเก็ต ให้โอวาทกำนันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2560

ผู้ว่าฯภูเก็ต ให้โอวาทกำนันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2560

10 สิงหาคม 2017
267   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้โอวาทกำนันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2560 ย้ำขอให้ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ยึดถือความเป็นธรรมความเป็นกลางเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,พลตำรวจตรีธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอ ,หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล,สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม

โดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนอ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและสารจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกล่าวให้โอวาทแก่ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล,สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสถาบันที่ประชาชนให้ความสนใจและจับตามองในการปฏิบัติหน้าที่ โดยหากเปรียบกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นร่างกายมนุษย์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญในการที่จะช่วยกันดำเนินตามนโยบายในการพัฒนาประเทศเป็นสถาบันที่จะต้องฝ่าฟันคลื่นลมที่ถาโถมเข้ามาตลอดเวลา นอกจากนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านถือเป็นศูนย์ดำรงธรรมระดับหมู่บ้านดังนั้นความเป็นธรรมความเป็นกลางถือเป็นสิ่งสำคัญที่กำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องยึดถือ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและเป็นการลดภาระการบริหารงานการแก้ปัญหาของระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศ

จากนั้น นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัลประจำปี 2560 ดังนี้ นายกรีฑา จงจิตต์ สารวัตรกำนันตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลางและว่าที่ร้อยตรีภินัย อิ่มสำราญ สารวัตรกำนัน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลางได้รับรางวัลชั้น 1 ของสารวัตรกำนัน,นายกฤษณ์ สาริยา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ ได้รับรางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ใหญ่บ้าน และ นายสมุทร เสี้ยมสอน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองได้รับรางวัลชั้นที่ 1 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมได้แก่นายวิริยะ สมบัติ กำนันตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง ได้รับรางวัล กำนันยอดเยี่ยม และนายมนัส สามารถ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เดินทางไปรับรางวัลกับอธิบดีกรมการปกครองที่กรุงเทพมหานคร และพร้อมกันนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนในพื้นที่ 13 ตำบล รวมจำนวน 13 ทุน ด้วย

ด้าน นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมงานวัน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 ของจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านและถือเป็นการยกย่องเชิดชูกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล,สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความตั้งใจจะสละทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ. ศ. 2457 ในมาตรา 27 และมาตรา 28 กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล,สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถือเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบของตนและเป็นผู้ช่วยนายอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยการดูแลความเป็นธรรม โดยการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนต้องมีความรับผิดชอบเสียสละทำงานตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติก่อเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยเน้นย้ำว่าเมื่อประชาชนให้ความไว้วางใจให้ทำหน้าที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมให้ความยุติธรรมอยู่เสมอ

โอกาสนี้ หลังเสร็จพิธีฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันมอบ ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้บริโภคแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ จังหวัดภูเก็ต นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ต่อไป

ทั้งนี้ในช่วงบ่ายสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ตจะร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมปลูกต้นยางนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จำนวน 100 ต้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ(สวนหลวงร.9) ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตด้วย