ข่าวสังคม » จัดอบรมพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

จัดอบรมพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

8 สิงหาคม 2017
266   0

อบต.อ่าวนางร่วมกับชมรมอสม.ตำบลอ่าวนาง และรพ.สต.บ้านช่องพลี จัดกิจกรรมอบรมการ สืบทอดการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านเพื่อนำภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ไปใช้ในการรักษาสุขภาพในชุมชน

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุม อบต.อ่าวนาง นายประเสริฐ วงษ์นา รองนายกอบต.อ่าวนาง เป็นประธานเปิดการอบรมการแพทย์แผนไทย เพื่อนำภูมิปัญญาชาวบ้านในตำบลอ่าวนาง มาถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงวิธีการรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร อย่างถูกวิธี โดยมี คณะผู้บริหารประธานสภา ผอ.รพ.สต.บ้านช่องพลี ประธาน อสม.ตำบลอ่าวนาง พร้อมด้วยปราชญ์ชาวบ้านและอสม .เข้าร่วมอบรม กว่า 100 ท่าน

นายประเสริฐ วงษ์นา รองนายกอบต.อ่าวนางกล่าวว่า การแพทย์พื้นบ้านและการบำบัดโรคด้วยการใช้สมุนไพรในการรักษานั้น มีมาเนิ่นนาน เพื่อเป็นการสืบทอดการรักษาแบบพื้นบ้าน ชมรม อสม.ตำบลอ่าวนางจึงได้จัดกิจกรรม ฟื้นฟูการดูแลรักษาภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในตำบลอ่าวนางโดยเชิญ นางสุกัญญา สายนุ้ย นางปี้ หลานสัน นางเรณู ไถเอี่ยม ปราชญ์ชาวบ้าน หมอพื้นบ้านในตำบลอ่าวนางที่ทำการรักษาคนในชุมชน มาถ่ายทอดให้ความรู้ไปยังอสม.และพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการรักษาสุขภาพของคนในชุมชน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและการเดินทางไกลในการรักษาโรคเบื้องต้น และเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษาด้วยสมุนไพรต่อไป ซึ่งในวันนี้ได้สอนการทำลูกประคบ โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น อาทิ เหง้าไพล มะกรูด ตะไคร้ ขมิ้นชัน ใบส้มป่อย พิมเสน เพื่อใช้รักษาอาการปวดเมื่อยช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ซึ่งสามารถนำไปใช้ควบคู่กับการนวดเป็นวิธีการบำบัดรักษาโรคได้ต่อไป