ข่าวสังคม » กฟผ.จัดเสวนา เปิดมุมมองอนาคตพลังงานไฟฟ้าไทย

กฟผ.จัดเสวนา เปิดมุมมองอนาคตพลังงานไฟฟ้าไทย

7 สิงหาคม 2017
241   0

กฟผ.จัดเสวนา เปิดมุมมองอนาคตพลังงานไฟฟ้าไทย หวังสร้างความเข้าใจ ประชาชน เรื่องความจำเป็นมั่นคงทางด้านพลังงาน

วันที่ 7 ส.ค. 60 ที่โรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สำนักงานกำกับกิจการด้านพลังงาน จัดเสวนา หัวข้อ”ร่วมเปิดมุมมองอนาคต พลังงานไฟฟ้าไทย” เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจด้านพลังงานของประเทศในทุกๆด้าน และรับฟังความคิดเห็นด้านพลังงานจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านพลังงานของประเทศให้มีความเหมาะสม โดยมี นายมีศักดิ์ เดชรัตนวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 11 ร.ศ.ดร.พิษณุ บุญนวล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจับระบบพลังงาน และนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ ร่วมเสาวนา มีสื่อมวลชนและอาสาสมัครพลังงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน