ข่าวสังคม » นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัย รัชกาลที่ 7 สู่ดินแดนใต้” ที่ภูเก็ต

นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัย รัชกาลที่ 7 สู่ดินแดนใต้” ที่ภูเก็ต

5 สิงหาคม 2017
358   0

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต จัดเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัย รัชกาลที่ 7 สู่ดินแดนใต้” ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ ภูเก็ต

วันที่ 4 ส.ค. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่ดินแดนใต้” มีรองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายสกุล ณ ระนอง ผู้อาวุโส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันพระปกเกล้า คือการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่ดินแดนใต้” นี้ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 รวมถึงสภาพเหตุการณ์บ้านเมือง สถานที่สำคัญความเป็นอยู่ของผู้คน การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยของพระองค์ท่านในช่วงปีพุทธศักราช 2468– 2477 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 7 และประวัติศาสตร์ที่สำคัญของท้องถิ่นและประเทศไทย กระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิดและประเทศชาติ ได้อย่างดียิ่งโดยนิทรรศการในครั้งนี้จะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2560 หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการในครั้งนี้จะเป็นส่วนเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิดและประเทศชาติ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจได้อย่างดียิ่ง

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ เป็นอาคารโบราณมีชื่อว่า อาคารธนาคารชาร์ดเตอร์ดและอาคารสถานีตำรวจตำบลตลาดใหญ่ ก่อสร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2550 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยรัฐบาลไทยและพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นสาขาที่ 2 ของธนาคารชาร์เตอร์ดในประเทศไทย ถือเป็นธนาคารแห่งแรกในภูมิภาค ต่อมาเทศบาลนครภูเก็ต ได้ขออนุญาตใช้อาคารชาร์เตอร์ดเป็นพิพิธภัณฑ์จากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิต ให้แก่เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์

นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่ดินแดนใต้” ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และเทศบาลนครภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต เมื่อวันที่ 31 มกราคม – วันที่ 7 กุมภาพันธ์2471 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 7