แลพังงา

3 สิงหาคม 2017
316   0

( พิธีลงนาม)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ลงนามเมืองพี่เมืองน้อง” วันที่ 3 ส.ค.60 ศรีพงศ์ บุตรงามดี รอง ผวจ.พังงา พร้อมส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นางชุยชิง (Ms.Cui Qing) รองนายกเทศมนตรีเมืองจ้านเจียง พร้อมคณะผู้แทน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อลงนามสถาปนาเป็นเมืองพี่เมืองน้อง และสถาปนาความร่วมมือร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ด้านธุรกิจและการค้า วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว การแพทย์ การรักษาและพัฒนาป่าชายเลนและสาขาอื่น ๆ “เมืองจ้านเจียง ตั้งอยู่ใต้สุดของมณฑลกวางตุ้ง มีการส่งออกกุ้งทะเลสู่เมืองใหญ่และเมืองต่าง ๆของจีน ดั่งวลีที่ว่า ทุกกุ้ง 6 ตัว จะมีกุ้งจากเมืองจ้านเจียง 1 ตัว (ขอบคุณภาพพงษ์ธร ทะสังขาร์)…

(สายัน กิจมะโน )

“ตรวจน้ำท่วมตะกั่วป่า” วันที่ 3 ส.ค. สายัณ กิจมะโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ลุ่มน้ำ ริมตลิ่งแม่น้ำตะกั่วป่า เพื่อตรวจสอบสถานการณ์น้ำและเยี่ยมประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า มีประชาชนผลกระทบจำนวน ประมาณ 159 คน 53 ครัวเรือน…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา