แลพังงา

1 สิงหาคม 2017
252   0

( ประเมินรางวัล)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ประเมินรางวัล” วันที่ 31 ก.ค.60 จาดุร อภิชาติบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2560 เดินทางเข้าประเมินที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการ โดยมี ดารารัตน์ สุเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯ ให้การต้อนรับ ดารารัตน์ฯ เปิดเผยว่า คณะทำงานตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี 60 ได้มีมติให้ผลงานเรื่อง พัฒนากระบวนงานบริการ “โรฮินจา” เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ภายใต้การดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาเป็นผู้รับผิดชอบขอรับรางวัล ผ่านการประเมินอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลระดับดี-ดีเด่น…

(พิธีเปิด ปั่นกะปง)

วันที่ 29 กรกฎาคม 60 มานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานปั่นจักรยาน “ปั่นกะปง ผ่านเมืองม่านหมอก” โดยมี นพดล พิศาลวีรวงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงาน กิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากความปรารถนาและความประสงค์ที่จะสร้างความสุขให้แก้พี่น้องประชาชนตามทางเลือกของอำเภอ ภายใต้โครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข เพื่อพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอกะปง เพื่อให้กิจกรรมการปั่นจักรยานเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ประกอบด้วย อำเภอกะปง เทศบาลตำบลท่านา อบต.ท่านา อบต.เหล อบต.รมณีย์ อบต.เหมาะ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา