แลพังงา

30 กรกฎาคม 2017
263   0

(พิธีลงนามถวายพระพร)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“พิธีลงนามถวายพระพร” วันที่ 28 กรกฎาคม 60 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดพังงา ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา พร้อมด้วย เอกรัฐ หลีเส็น ศรีพงศ์ บุตรงามดี รอง ผวจ.พังงา ข้าราชการทุกภาคส่วน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี…

(ปลูกป่า ทำความดีเพื่อพ่อ)

“ปลูกป่าทำความดีเพื่อพ่อ” วันที่ 27 กรกฎาคม 60 ที่วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา ประธานปลูกป่าทำความดีเพื่อพ่อ เป็นกิจกรรมการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างสถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ที่มีความตั้งใจที่จะร่วมกันทำความดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วย โดยทำการปลูกต้นไม้บริเวณสนามและรอบริมคลองภายในวิทยาลัยเทคนิคพังงา (ขอบคุณภาพ พงษ์ธร ทะสังขาร์)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา