แลพังงา

29 กรกฎาคม 2017
234   0

(กิจกรรมปล่อยปลา)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ” วันที่ 28 ก.ค. ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพังงา ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา พร้อมข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า นักเรียน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมในครั้งนี้ ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 5 แสนตัว และกุ้งทะเล จำนวน 2 ล้านตัว ลงในสระน้ำภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา…

(เก็บขยะ)

“เก็บขยะในอ่าวพังงา” วันที่ 28 ก.ค.ที่สนามฟุตบอลลอยน้ำเกาะปันหยี ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา พร้อมด้วย เอกรัฐ หลีเส็น รอง ผวจ.พังงา นำส่วนราชการ ทหาร อาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา และชาวบ้านเกาะปันหยี ลงเรือยางเก็บขยะทางทะเลในอ่าวพังงา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่สร้างนิสัยรักและหวงแหนทรัพยากรทางทะเลให้สวยงาม ลดปริมาณขยะในพื้นที่อ่าวพังงา เพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจในความงดงามของธรรมชาติอ่าวพังงา และสนามฟุตบอลลอยน้ำบนเกาะปันหยี เป็นสนามฟุตบอลแห่งเดียวในโลกที่เป็นที่รู้จัก และเป็นหนึ่งในสนามที่มีความสวยงามของทิวทัศน์ที่สุดของโลก.(ขอบคุณภาพ พงษ์ธร ทะสังขาร์)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา