แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560

24 กรกฎาคม 2017
566   0

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 โดยมี นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต นายมาโรจน์ ทองย่น ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต นายบัณฑิต ไชยสิทธิ์ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2560 ซึ่งกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ เมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณานำเสนอรูปแบบการจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 รวมถึงกำหนดการภารกิจงานในคณะทำงานฯ โดยคณะทำงานสัมมนาวิชาการ ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 สิงหาคมม 2560 ณ โรงแรม เดอะ เมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ, ฝ่ายประสานงานการประชุมและลงทะเบียน, ฝ่ายประสานงานการท่องเที่ยว ส่วนคณะทำงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 บริเวณเวทีกลางสะพานหิน มีฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายพิธีการและกิจกรรมบนเวที, ฝ่ายจัดสถานที่, ฝ่ายร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งมีร้านอาหาร จำนวน 100 ร้าน ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าและสินค้ามุสลิม จำนวน 40 ร้าน ร้านอาหาร 4 ภาค และร้านอาหารที่ได้รับฮาลาล จำนวน 22 ร้าน, คณะทำงานฝ่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลต่างๆ สินค้าค้า OTOP ซึ่งมีจำนวน 72 ร้าน, คณะทำงานฝ่ายต้อนรับ (ปฏิคม),คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์, คณะทำงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร และคณะทำงานฝ่ายการพยาบาล