แลพังงา

17 กรกฎาคม 2017
192   0

(กัญญ์ชลา สุขิตรกูล)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต้องอันดับ 1” กัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต้องอันดับ 1 นอกจากนี้ยังได้มีการเฝ้าระวังติดตามปัญหาการหลอกลวง ข่มขู่ หรือ การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาและดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดพังงามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา โดยคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10%…ท้ายคอลัมน์

(เผาขยะในพื้นที่บ้าน)

“ร้องเรียนเผาขยะในชุมชน” มีชาวพังงาส่งข้อความและภาพ เรียกร้องให้ท้องถิ่นและจังหวัดพังงา เอาจริงเอาจังกับการเผาขยะ เศษกิ่งไม้ ต้นหญ้า ในที่ชุมชน เนื่องจากกลิ่นและควันไฟสร้างปัญหาในภาพรวมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ บางพื้นที่เผากันเป็นประจำวัน มลพิษจากควันไฟมีผลต่อสุขภาพร่างกาลและสุขภาพจิตครับ…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา