ข่าวเศรษฐกิจ » หลายปัจจัยหนุนยอดจดทะเบียนตั้งใหม่ มิ.ย.โตต่อเนื่อง

หลายปัจจัยหนุนยอดจดทะเบียนตั้งใหม่ มิ.ย.โตต่อเนื่อง

17 กรกฎาคม 2017
129   0


อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยหลายปัจจัยหนุนยอดจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่เดือนมิถุนายนยังโตต่อเนื่อง คาดทั้งปีทะลุเป้า 66,000 ราย พร้อมส่งทีมตรวจสอบการเข้ามาทำธุรกิจต่างชาติในไทยให้เป็นไปตามกฎหมาย

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ยอดการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการเดือนมิถุนายน 2560 และครึ่งปีแรก 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 6,525 ราย เพิ่มขึ้น 693 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 5,832 ราย และเพิ่มขึ้น 609 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,916 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิก 1,548 ราย เพิ่มขึ้น 474 ราย คิดเป็นร้อนละ 44 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,074 ราย และเพิ่มขึ้น 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559ซึ่งมีจำนวน 1,392 ราย ขณะที่มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เดือนมิถุนายน 2560 มีทั้งสิ้น 40,916 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,505 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 31,411 ล้านบาท และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 23,114 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 130 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 17,802 ล้านบาท

ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 610 ราย รองลงมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 354 ราย ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ 198 ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 168 ราย และธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 142 ราย ตามลำดับ ส่วนห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 60) 1,396,254 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 21.00 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการทั่วประเทศ 665,618 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 16.22 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 484,649 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,174 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 179,795 ราย

อย่างไรก็ตาม ครึ่งปีแรก 2560 มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท 35,942 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 3,446 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 4,150 ราย คิดเป็นรัอยละ 13 สำหรับการจดทะเบียนเลิกครึ่งปีแรก 2560 จำนวน 6,481 ราย ลดลง 7,623 ราย คิดเป็น ร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังที่ผ่านมา และเมื่อเทียบเป็นมูลค่าการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท 35,942 ราย มีมูลค่าทั้งสิ้น 164,281 ล้านบาท จะเห็นได้ว่านิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น 4,150 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 31,792 ราย เนื่องจากผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เห็นได้จากการบริโภคภาคเอกชนที่มีทิศทางฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ ประกอบกับ มีเม็ดเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับครัวเรือนตลอดจนภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า นักลงทุนต่างชาติยังคงมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนในประเทศไทย โดยมีปัจจัยสำคัญ 3 ลำดับแรก คือ การมีซัพพลายเออร์ที่เพียงพอ การมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการลงทุน และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจให้เกิดการลงทุนต่อในประเทศไทย ดังนั้น ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเชื่อมั่นว่ายอดการจดทะเบียนตั้งใหม่ปีนี้จะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 62,000 รายได้

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกองธรรมาภิบาลธุรกิจได้มีการติดตามตรวจสอบการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร เช่น ธุรกิจคัดแยก บรรจุผลไม้ ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น การค้าที่ดิน นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยว ว่ามีคนไทยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือมีการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว หรือไม่ ซึ่งขณะนี้เริ่มมีผลผลิตผลไม้ภาคใต้ เช่น ทุเรียน มังคุด ออกสู่ตลาด จึงลงพื้นที่ตรวจสอบจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 โดยจะบูรณาการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งจะมีการตรวจสอบธุรกิจล้งร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กรมการค้าภายใน การตรวจสอบธุรกิจท่องเที่ยวจะตรวจสอบร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และตำรวจท่องเที่ยวเป็นต้น