ข่าวการเมือง » มท.1 มอบนโยบายนายอำเภอ-ปลัดจังหวัดทั่วประเทศ

มท.1 มอบนโยบายนายอำเภอ-ปลัดจังหวัดทั่วประเทศ

17 กรกฎาคม 2017
139   0


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายนายอำเภอ-ปลัดจังหวัดทั่วประเทศ ยืนยันการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่มีนัย ดูที่ความสามารถ ระบุหากทำงานไม่มีประสิทธิภาพอาจถูกปรับเปลี่ยนระบบ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ จ่าจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลางทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดย พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งถึงการแต่งตั้งโยกย้าย ว่า การโยกย้าย ขอให้มั่นใจว่าไม่มีนัยอื่น ๆ ใครมีความสามารถ สมควรที่จะได้ขึ้น ซึ่งถือเป็นยุคที่ดีที่ข้าราชการสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

“ได้คุยกับปลัดและอธิบดีกรมต่าง ๆ ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท้าทายในหลาย ๆ เรื่อง ส่วนตัวก็หนักใจว่านายอำเภอจะทำไหวหรือไม่ เพราะเวลาประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปลัดกระทรวงก็จะแจ้งไปยังพื้นที่ งานมีมาก จึงเป็นความท้าทายของผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัด แต่ยังเชื่อมั่นในระบบนี้อยู่ แม้ว่าการเมืองก็ฮึ่ม ๆ จะเปลี่ยนพวกท่านและเน้นในเรื่องท้องถิ่นมาก แต่ก็คิดว่าเราควรจะเอาความมั่นคงเป็นหลักน่าจะเป็นผลที่ดีกว่า” พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้อยากเน้นนายอำเภอดูแลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้นจะไม่มีค่าทางปกครอง เช่น กองพันทั้งหลายจะมีหน่วยรบความสมบูรณ์ในตัวเอง นายอำเภอก็เป็นเช่นนั้นในการบริหารพื้นที่ โดยนายอำเภอต้องปฏิบัติตามกรอบการทำงานที่ขีดไว้ หากไม่มีประสิทธิภาพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอื่นได้

“ซึ่งการปฏิรูปอะไรที่ดี ประชาชนก็จะเอาไว้ อะไรไม่ดีประชาชนก็ไม่เอาไว้ ขณะเดียวกันประเทศชาติมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมาก ใครไปเบ่งอะไร ก็ปรากฏให้เห็นทั้งประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ส่วนเรื่องการเมืองนั้น ตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตลอดรับราชการทหาร แต่พอเข้ามาทำงานในยุคนี้พูดได้เลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะการเมืองเนรมิตร ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ดังนั้นจึงต้องได้คนดี คนเก่งเข้ามา ไม่เช่นนั้นก็จะวนกลับไปอยู่จุดเดิม ดังนั้นขอให้นายอำเภอไปทำความเข้าใจกับประชาชน และการที่นายกรัฐมนตรีต้องจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เพราะเห็นว่าหากไม่มีแล้วประเทศชาติจะเดินไปได้ยากลำบาก จึงต้องมีการทำงานอย่างเป็นระบบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ” พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยถือว่ามีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติเกือบทุกด้าน ยกเว้นเรื่องน้ำ ที่จะเห็นว่าในบางปีมีปริมาณน้ำมากจนต้องปล่อยออกมา บางปีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ อยากฝากให้นายอำเภอดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วย

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า ขอให้ทุกส่วนเตรียมพร้อมดำเนินงานในด้านต่าง ๆ พระราชพิธีสำคัญอย่างสมพระเกียรติ และสอดคล้องกับส่วนกลาง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมดูแลเรื่องการถ่ายทอดสดเสมือนประชาชนทั่วประเทศอยู่ในพระราชพิธีที่เดียวกัน สำหรับการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ขอให้นายอำเภอดำเนินการจัดนิทรรศการให้เกิดประโยชน์สูงสุด