ข่าวภูเก็ต » จัดงานปาล์มน้ำมันเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก

จัดงานปาล์มน้ำมันเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก

17 กรกฎาคม 2017
188   0

จังหวัดกระบี่ จัดงานปาล์มน้ำมัน ปี 2560 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก(ปาล์มน้ำมัน) แก่เกษตรกร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560.ที่ห้องประชุมนพรัตน์ธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค สปา แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายนอบ คงพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวรายงาน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปรับตัวของชาวสวนปาล์มน้ำมันในสถานการณ์ตลาด ที่เปลี่ยนไปในยุคไทยแลนด์ 4.0 ” โดยมี รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร

นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้อนุมัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดงานปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ปี 2560 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก(ปาล์มน้ำมัน) แก่เกษตรกรของจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดคือ นโยบาย Krabi Global city มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ก้าวไปสู่เมืองระดับโลก โดยมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาเป็นเมืองปาล์มน้ำมันคุณภาพ ( oil palm city ) โดยการจัดงานได้สร้างการมีส่วนร่วม ทั้งจากกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านปาล์มน้ำมัน จากภาครัฐและเอกชน ตลอดงานทั้ง 5 วัน โดยมีเป้าหมายเกษตรกรและผู้สนใจจากจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียงไม่ต่ำกว่า 1,500 คน

งานปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการรณรงค์การผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่มีคุณภาพที่ดี ขึ้น ภายใต้แนวคิด กระบี่ดินแดนแห่งปาล์มน้ำมันคุณภาพ Krabi : Land of Palm Oil Quality ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การจัดนิทรรศการแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน 4.0 , แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ,Smart Farmer และ การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม

การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม การผลิตปาล์มที่มองถึงอนาคตถึงความยั่งยืน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวและผู้มาร่วมงาน จะได้รับข้อมูลต่างๆจากงานนี้ เพราะจะมีทั้งการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การปรับตัวของชาวสวนปาล์มน้ำมัน ในสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนไป ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนา ในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย เช่น การเสวนา ในหัวข้อ ความสำเร็จในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ของชาวสวนปาล์มไทยทำได้อย่างไร การเสวนา หัวข้ออนาคตปาล์มน้ำมันไทย กับภัยคุกคามจากโรคกาโนเดอร์มาการสัมมนา หัวข้อ บทบาทของการใช้สารเคมี ในการกำจัดวัชศัตรูพืชต่อภาคเกตรกรรมไทย เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “ การใช้สารเคมีจำเป็นต่อพืชเศรษฐกิจอย่างไร”การอบรม หัวข้อ การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศมาเลเซีย