ข่าวการเมือง » กมธ.พ.ร.ป.คดีนักการเมืองยันกม.ไม่ขัดหลักสากล

กมธ.พ.ร.ป.คดีนักการเมืองยันกม.ไม่ขัดหลักสากล

17 กรกฎาคม 2017
130   0


สมชายยืนยันกม.คดีอาญานักการเมืองสอดคล้องรธน. 60 ไม่ขัดหลักสากล ให้ความเป็นธรรมกับทุกคน ไม่ได้เจาะจงเล่นงานใคร

นายสมชาย แสวงการ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แถลงว่า ร่างกฎหมายนี้เป็นบทบัญญัติที่ตราขึ้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 2560 ที่ต้องการให้มีกลไกป้องกัน ตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาด และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ ที่ต้องการให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

“จากการหารือกันแล้วยืนยันว่าการพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตัวจำเลยหรือพิจารณาคดีลับหลังตามร่างกฎหมายนี้สอดคล้องกับสากล เพราะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง แม้จะกำหนดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีต่อหน้าตน แต่หลักการดังกล่าวมีข้อยกเว้นกรณีจำเลยหลบหนี ไม่ยอมมาศาล การพิจารณาคดีลับหลังจึงสามารถทำได้ และตามกฎหมายนี้เปิดโอกาสให้จำเลยมีทนายความมาต่อสู้คดี รวมถึงเปิดโอกาสให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ อีกทั้งประเทศอื่น ๆ ก็นำหลักการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยมาใช้ อย่างเช่น ฝรั่งเศส” นายสมชาย กล่าว

นายสมชาย กล่าวว่า ในมาตรา 26 ที่เป็นข้อยกเว้นของมาตรา 25 ในการฟ้องคดีโดยไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหามาศาล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด คือต้องเคยออกหมายจับไว้แล้ว มีพฤติการณ์ที่ว่าจำเลยประวิงคดีหรือไม่มาศาลโดยไม่มีเหตุอันควร ขอยืนยันว่าเป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้ คือการให้ความเป็นธรรมกับทุกคน ทุกฝ่าย เพราะกฎหมายนี้บังคับใช้กับนักการเมืองทุกคน ไม่ได้เจาะจงกับคนหนึ่งคนใด