ข่าวการเมือง » กกต.เตรียมพิจารณาส่งประเด็นเพิ่มเติมให้ศาลรธน.พิจารณา

กกต.เตรียมพิจารณาส่งประเด็นเพิ่มเติมให้ศาลรธน.พิจารณา

17 กรกฎาคม 2017
73   0


สมชัยเผยที่ประชุมกกต.พรุ่งนี้จะพิจารณาเรื่องเสนอเพิ่มประเด็นผู้ตรวจการเลือกตั้งขัด รธน.หรือไม่ ให้ศาลรธน.พิจารณา

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้( 18 ก.ค.) จะมีการประชุมกกต.พิจารณาประเด็นการส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าร่างพ.ร.ป.กกต.ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยตนจะเสนอให้เพิ่มเติมประเด็นการกำหนดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งว่าเป็นการเขียนกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็น เนื่องจากกลไกการออกแบบดังกล่าว เป็นการออกแบบที่ขัดกับมาตรา 78 ที่รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอำนาจรัฐ การตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน

นายสมชัย กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวยังขัดกับมาตรา 224 (2) ที่กำหนดให้กกต.มีหน้าที่และอำนาจในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากกลไกผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นกลไกที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม และไม่สามารถทำให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมได้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวจะต้องรอมติจากที่ประชุมกกต.พรุ่งนี้ว่า เห็นสมควรให้เพิ่มเติมประเด็นส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่

“แรงบันดาลใจในเรื่องนี้ ได้รับจาก นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ที่ทบทวนประเด็นไพรมารีโหวตว่าอาจเป็นกลไกที่ทำให้การเลือกตั้งไม่ประสบความสำเร็จ เมื่อผมเห็นว่าเรื่องผู้ตรวจการเลือกตั้ง เป็นกลไกที่หากนำไปใช้อาจไม่สามารถทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมได้ อีกทั้งเป็นการแต่งตั้งจากส่วนกลาง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วม ผมจึงเห็นสมควรเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว” นายสมชัย กล่าว