ข่าวภูเก็ต » สถาบันอาหาร จับมือสศอ.โปรโมทมาตรฐานรสชาติอาหารไทย

สถาบันอาหาร จับมือสศอ.โปรโมทมาตรฐานรสชาติอาหารไทย

16 กรกฎาคม 2017
258   0


สถาบันอาหาร จับมือสศอ.โปรโมทมาตรฐานรสชาติอาหารไทย เน้นเมืองท่องเที่ยวชูเครื่องหมาย “รสไทยแท้” นำร่องที่ ภูเก็ต

เวลา 19.30 น. วันที่ 14 กค. 60 ที่โรงแรมโนโวเทลโภคีธราอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน Dinner : Authenticity of Thai Food for the World ซึ่งจัดโดยสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างมาตรฐานอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งเสริมให้วิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทดสอบกลิ่นรสอาหารเชื่อมโยงรองรับมาตรฐานอาหารไทย ตลอดจนช่วยผู้ประกอบการให้สามารถผลิตอาหารไทยได้รสชาติที่มีความเป็นมาตรฐานและยังคงเอกลักษณ์อาหารไทย อีกทั้งเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการพัฒนา SMEs สถาบันอาหารจึงได้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดย เน้นโปรโมทมาตรฐานรสชาติอาหารไทยในเมืองท่องเที่ยว อาทิ ภูเก็ตเชียงใหม่ พัทยา โดยจะมีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารไทยเทคนิควิธีการประกอบอาหารและการใช้วัตถุดิบทดแทนพร้อมทั้งสาธิตการปฏิบัติเมนูอาหารตามมาตรฐานอาหารไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานด้านรสชาติอาหาร ภายใต้โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลกให้กับผู้ประกอบการและผู้ปรุงอาหารเชฟจากภัตตาคารร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 80 ราย และในค่ำคืนดังกล่าวมีการเสิร์ฟอาหาร พร้อมสาธิตการปรุงมัสมั่นเนื้อโดยเชฟชุมพล แจ้งไพรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย ส่วนอาหารที่เสริฟในงาน ประกอบด้วย ส้มตำ ลาบหมูแกงเลียงอขนมจีนแกงเขียวหวานเนื้อ และผัดกระเพราหมูต้มยำกุ้งอผัดเปรี้ยวหวาน ส่วนของหวานเป็นข้าวเหนียวมะม่วงและทับทิมกรอบ

ด้านนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโรดโชว์ครั้งนี้จะสามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเผยแพร่สู่ชาวต่างชาติ โดยมีเป้าหมายยกระดับผู้ประกอบการให้ได้ 500 รายต่อปีและส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยทั่วโลกมีการใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องครบถ้วนตามสูตรต้นแบบการปรุงอาหารของไทยและมีรสชาติอาหารไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ตามมาตรฐานที่กำหนดซึ่งการรับรองมาตรฐานอาหาร”รสไทยแท้”จากสถาบันอาหารจะเป็นเครื่องหมายที่ช่วยการันตีว่าผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

ส่วนทางด้านนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยมีวิถีชีวิต ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายของประชาชนนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวปีละไม่ต่ำกว่า 13 ล้านคน จังหวัดภูเก็ตจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการสร้างการรับรู้เรื่องราวต่างๆ และจะช่วย ประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยทั้งวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอาหารการกินของไทยที่เป็นอัตลักษณ์แท้จริงให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้และนำกลับไปสื่อสารทำความเข้าใจได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นไทยได้ครบในทุกมิติ