ข่าวภูเก็ต » นักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา คว้ารางวัลประกวดหนังสั้น ตอน Phuket…ฉันรักเธอ

นักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา คว้ารางวัลประกวดหนังสั้น ตอน Phuket…ฉันรักเธอ

16 กรกฎาคม 2017
296   0

วันที่ 14 กค.60 เวลา 18.00 น. นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานตัดสินการประกวดหนังสั้น รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้างสรรพสินค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต ซึ่งจัดโดยสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ตร่วมกับ โรงเรียนวิทยาสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และห้างสรรพสินค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต

ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล นายกสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต กล่าวว่า สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต ได้จัดอบรม ให้ความรู้และคัดเลือกนักเรียนในสถานศึกษาจำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนกะทู้วิทยา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ15) โรงเรียนวัดเทพนิมิตร โรงเรียนถลางพระนางสร้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์และโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ร่วม กิจกรรม short film แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้นปีที่ 10 ตอน Phuket…ฉันรักเธอ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้มีโอกาสถ่ายทำหนังสั้น มีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการเรียนการสอนในโลกยุคดิจิทัล

ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวแสดงความชื่นชมที่สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ตได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การถ่ายทำหนังสั้น นับเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ สร้างสรรค์ส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และที่สำคัญช่วยสร้างสรรค์สังคมเมืองภูเก็ตให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีและให้กำลังใจ นักเรียนจากทุกโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ด้วย สำหรับผลการประกวดหนังสั้น ปี 10 ตอน Phuket…ฉันรักเธอปรากฏผลดังนี้ รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม จากโรงเรียนกระทู้วิทยานำเสนอหนังสั้นเรื่อง”จิตสำนึก” ได้รับโล่พร้อมเงินสด 5,000.บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ เสนอหนังสั้นเรื่อง “กระเป๋า” รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง เสนอหนังสั้นเรื่อง “มายา” และรางวัล Popular Vote ได้แก่โรงเรียน ขจรรังสรรค์ นำเสนอหนังสั้นเรื่อง “อาโป้ง”