แลพังงา

14 กรกฎาคม 2017
321   0

(กรีนการ์เด้น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” สมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการสร้างโอกาสและกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรและท้องถิ่นโดยตรง จากการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จังหวัดพังงาได้คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพ จำนวน 17 แห่ง ครอบคลุมทุกอำเภอ ตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม จัดทำป้ายบอกทาง ป้ายบรรยายเฉพาะจุด ในวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา จังหวัดพังงาได้เปิด กรีน การ์เด้น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง เจ้าของสวน คุณนฤมิตร ทวีกิจ กิจกรรมในวันเปิดประกอบด้วย ชมแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ แปลงเมล่อนในโรงเรือนระบบปิด สวนมังคุด ปลูกข้าวไร่ดอกข่า กรีดยางพารา บุฟเฟ่ต์ผลไม้ท้องถิ่นที่แกะสลักสวยงาม..

(น้องฟิล์ม เป่าขลุ่ยโชว์)

.“น้องฟิล์ม นักเป่าขลุ่ยกตัญญู เป่าขลุ่ยกิจกรรมจิตอาสาที่ รพ.พังงา” วันที่ 13 ก.ค. ที่โรงพยาบาลพังงา นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผอ.โรงพยาบาลพังงา พร้อมด้วยชมรมคนรักเสียงเพลงตะกั่วป่า มอบเครื่องเสียงให้กับโรงพยาบาลพังงา พร้อมมอบทุนช่วยเหลือ ด.ญ.จุฑารัตน์ เมืองรมย์ อายุ 11 ปี นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ จำนวน 38,600 บาท พ่อของน้องฟิล์มเกิดประสบอุบัติเหตุ ครอบครัวลำบาก น้องฟิล์มได้ออกรายการทางทีวีช่องหนึ่ง สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพังงาเป็นที่รู้จัก ทางชมรมคนรักเสียงเพลงตะกั่วป่าและโรงพยาบาลพังงา จึงได้นำน้องฟิล์มมาทำกิจกรรมจิตอาสา เป่าขลุ่ยที่โรงพยาบาลพังงา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในทุก ๆ เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง สร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วยในช่วงที่รอรับการตรวจจากแพทย์ (ขอบคุณภาพพงษ์ธร ทะสังขาร์)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา