แลพังงา

13 กรกฎาคม 2017
199   0

(ครูนันท์นภัส)

   ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ผัก-ผลไม้ ลดภาวะทุพโภชนาการเด็กหาดถั่ว” สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า มีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยที่มาโรงเรียนโดยไม่ได้รับประทานอาหารเช้า สาเหตุหลักไม่ได้เกิดจากความขาดแคลน แต่เป็นเพราะผู้ปกครองที่ต้องดิ้นรนทำงานแบบหาเช้ากินค่ำ ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานและส่งภาระเรื่องการรับประทานอาหารเช้าให้เด็ก ๆ ซื้อหารับประทานกันเองจากร้านค้าทั้งในและนอกพื้นที่ของโรงเรียน …ครูนันท์นภัส หนูแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ กล่าวว่า เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของแรงงานจากภาคอีสาน ร้อยละกว่า 80 มีรูปร่างผอม จัดว่าอยู่ในภาวะทุพโภชนาการ เพราะพ่อแม่ไม่มีเวลา ตื่นเช้าก็เข้าสวน เข้าโรงงาน อาหารมื้อเช้าจึงกลายเป็นความรับผิดชอบของเด็ก เด็กที่มาเรียนมักจะย้ายสถานที่เรียนตามพ่อแม่ ร้อยละ 80 พ่อแม่แยกทางกัน ถูกทิ้งให้อยู่กับญาติบ้างและบางส่วนเป็นเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ไม่พร้อม แม้ว่ามื้อเช้าอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเด็กหลายคน แต่สำหรับอาหารกลางวันเป็นมื้อที่สำคัญของเด็ก ตามนโยบายของรัฐบาล “อาหารกลางวันในโรงเรียน” ทางโรงเรียนจัดเตรียมผักและผลไม้ในเมนูเพิ่มขึ้น โดยการสนับสนุนจาก สสส. …

(คณะครูและแกนนำนักเรียน)

โรงเรียนได้จัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งมีแกนนำครู-นักเรียน แม่ครัว ร่วมประชุมกับผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กได้กินผัก-ผลไม้เพิ่มขึ้น เชิญวิทยากรจาก รพ.ปลายพระยามาให้ความรู้ แกนนำนักเรียนก็จะคอยดูว่าเด็กคนไหนมีเศษผักเหลือในจานหรือไม่ จะต้องจดและชั่งเศษอาหารที่เหลือไว้ดูด้วย แม่ครัวโรงเรียนต้องปรับเมนูอาหาร ครูเองก็ลงไปรับประทานอาหารพร้อมๆกับนักเรียน “แม้จะเริ่มดำเนินงานได้เพียงไม่กี่เดือน แต่จากความมุ่งมั่นและตั้งใจของทุกฝ่าย ทำให้ผลสำรวจการกินผักและผลไม้ของนักเรียนล่าสุดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะทำให้เด็ก ๆ ได้เติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงสมวัย ยังช่วยทำให้ความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการหายไปในท้ายที่สุด”…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ  อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา