จากสำนึกสู่ปากกา » ทางออกของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้

ทางออกของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้

10 กรกฎาคม 2017
189   0

 

 

เราต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งว่า วันนี้แทบจะเรียกว่า เราโดนปิดล้อมทางเศรษฐกิจจากประเทศมหาอำนาจในโลก

เรากำลังเผชิญหน้ากับภาวะตกต่ำทางการส่งออก เพราะชาติมหาอำนาจหลายชาติต้องการที่จะให้ไทยมีการเลือกตั้งและเป็นประชาธิปไตย เขาจึงบีบบังคับให้เราประกาศวันเลือกตั้งออกมา พอเขาบีบมากๆ เรายังไม่ทำ

ต่างชาติหรือชาติมหาอำนาจจะมุ่งหน้าเบนเข็มไปยังมาตรการทางด้านภาษี นับจากการตัด จีเอสพี. หรือนับจากการตรวจสอบการอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรเช่นเข้าไปรับประกันราคาหรือไม่ หรือว่าเข้าไปพยุงราคาหรือแทรกแซงราคาหรือไม่

หากพบว่าใช่จะมีมาตรการทางภาษีในการนำเข้าสู่ประเทศของเขาออกมากดดันประเทศไทยมากขึ้น

ไม่แตกต่างไปจากมาตรการทางการเงิน เขาจะพยายามบีบการเงินการธนาคารของรัฐนับจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาประเทศหรือใช้จ่ายอในโครงการหลักใหญ่ๆ

เมื่อต่างชาติบีบประเทศไทยผ่านธนาคารระหว่างประเทศ หรือองค์กรที่ให้กู้เงินประเทศไทยหรือช่วยเหลือประเทศไทย

เราจะหาเงินกู้จากไหน นอกจากจะต้องหาจากธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศและจะต้องออกสลากออมสินเพิ่มบ้าง สลาก ธกส.เพิ่มบ้าง

เราจะเหลือเงินให้คนไทยในประเทศกู้เท่าไหร่

เมื่อการส่งออกเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง การไม่กระตือรือร้นในการแสวงหาตลาดเดิมและตลาดใหม่ การขาดการต่อเนื่องในการจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศแบบในอดีต การพยายามตัดให้สมาคมเอกชนหรือภาคเอกชนเข้ามาจัดงานที่รัฐเคยทำหน้าที่เป็นแกนนำในการจัด เท่ากับลดทอนความน่าเชื่อถือของคนต่างประเทศที่มีต่อการจัดงานแสดงสินค้า

ทำให้ความน่าเชื่อถือตกต่ำไปอีกระดับหนึ่ง

คงจะเหลืออะไร

คงเหลือไว้แต่การท่องเที่ยว

วันนี้เราจะต้องวางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น และจะต้องทำในภาพรวมทั้งประเทศ แทนที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเข้ามาพัฒนาแทนที่จะสร้างคนในชุมชนให้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาสินค้าต้นแบบภายในชุมชนเพื่อให้

เกิดการต่อเนื่องและมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาภายในชุมชน

การเข้าไปพัฒนาในบางพื้นที่จำเป็นที่จะต้องค้นหาว่า

พื้นที่ตรงนั้นมีจุดขายอะไรบ้าง และจะขายอย่างไร ขายให้ใคร

อาหารไทยพื้นถิ่นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คนต่างชาตินิยมชมชอบในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

เพื่อเสพอาหาร

เราจะพบว่าวันนี้คนต่างชาตินั่งกินข้าวมันส้มตำตามสถานที่ที่เป็นตลาดน้ำบ้าง ตามร้านค้าของคนภาคอิสานบ้าง แทนที่จะงมงายกินต้มยำกุ้งอย่างในอดีต

วันนี้คนต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย เช่ารถจักรยานยนต์คันหนึ่ง ขับออกตระเวณเที่ยว

เห็นร้านอาหารไทยคนไทยพื้นถิ่นนั่งทานกันมาก เขาจะเลี้ยวรถวกกลับมาอีกหนเพื่อที่จะ

ลิ้มรสและกินอาหารเหล่านั้น

ก่อนการกินจะถ่ายภาพอาหารเพื่อส่งไปบอกให้เพื่อนฝูงของเขาทราบจากปากต่อปาก จากภาพต่อปาก จากไลน์ต่อไลน์หรือจากเฟสบุ๊คส์ต่อเฟสบุ๊คส์และกลายเป็น

ความต้องการที่จะมาเสพรสอาหารไทยและอาหารไทยพื้นถิ่นเหมือนกับที่เพื่อนของเขามา

ท่องเที่ยวชุมชนจะมีบทบาทในอนาคตตรงนี้

ผมพยายามจะเข้าไปพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้กับชุมชนเพื่อให้กลายเป็นท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนและถาวรมั่นคง

ผมพยายามจะส่งเสริมให้เขามีจักรยานและรักจักรยานเพื่อไว้เป็นเครื่องมือต่อยอดการทำมาหากินของชาวบ้านในด้านการท่องเที่ยวของชุมชนทั้งระบบ

เพื่อให้ชุมชนเหล่านี้เกิดและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนเส้นทางที่

หลายคนอาจจะมองผ่านเลยไป

ถ้าวันหนึ่ง ท่านขับรถเข้าไปในพื้นที่หนึ่ง ท่านไม่เคยทราบเลยว่า พื้นที่แห่งนี้มีดีอะไร เพราะไม่มีอะไรบ่งบอก แต่หากไปเจอป้ายแผนที่บอกเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวพร้อมกับการระบุหมายเลขโทรศัพท์ตามป้าย สิ่งที่ตามมาก็คือ

เขาจะติดต่อสอบถามและหาที่พักในพื้นที่ชุมชนจากป้ายและเข้าไปแสวงหาความสุขและประสบการณ์จากการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเหล่านั้น

วันนี้มีใครคิดก้าวเดินไปในแนวทางเหล่านี้บ้าง

วันนี้มีใครคิดที่จะทำตามแนวทางนี้บ้าง

นอกจากแบมือขอเงินและเขียนโครงการไปดูงานโดยไม่เคยกลับมาพัฒนานอกจากสนุกไปวันๆ