ข่าวสังคม » รองนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการฝึกซ้อมฯดูแลความปลอดภัย นทท.ชื่นชมทีมกู้ชีพมีใจเอื้ออาทร

รองนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการฝึกซ้อมฯดูแลความปลอดภัย นทท.ชื่นชมทีมกู้ชีพมีใจเอื้ออาทร

28 มิถุนายน 2017
252   0

รองนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต ย้ำขอให้ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันนี้ (28 มิ.ย.) ที่สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560” และมอบเกียรติบัตรแก่ 14 หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และชมการสาธิตการฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ในสถานการณ์สมมติ โดยศูนย์กู้ภัยภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายนรภัทร ปลอดทอ ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆ เข้าร่วม

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยมีมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ จึงทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยว เข้ามาในประเทศไทยกว่า 32.6 ล้านคน ซึ่งเป็นอันดับที่ 6 ของโลก และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้อยู่ในอันดับ 5 ของ GDP ของประเทศ ดังนั้นกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยรักษาชีวิตของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียง สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลมั่นใจและขอขอบคุณที่หน่วยงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้จนประสบความสำเร็จ นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้รัฐบาลรู้สึกภาคภูมิใจเพิ่มขึ้นคือ เมื่อถาม เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยว่า “ปฏิบัติงานเหนื่อยมั้ย” เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ตอบว่า “ผมได้ช่วยคนครับผมไม่เหนื่อย” ซึ่งถือเป็นผู้ปฏิบัติที่มีจิตใจเอื้ออาทรและเป็นเสน่ห์ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทย

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีแหล่งนันทนาการและท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ 154 แห่งทั่วประเทศ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งมีศักยภาพสูงสำหรับใช้เป็นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่นและในระดับชาติ และตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวกรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้จัดโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติทางบก อุทยานแห่งชาติทางทะเล ประจำปี 2560 โดยจัดขึ้นรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คือ ภาคตะวันออก ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เมื่อวันที่ 21-22 พ.ย.2559 , ภาคตะวันตก ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค เมื่อวันที่ 29-30 พ.ย.2559 ,ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13-14 ธ.ค.2559 , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 – 22 พ.ค. 2560 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ภาคใต้ ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต

มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เพิ่มทักษะความสามารถในการใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บและประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที โดยมีการฝึกการกู้ภัย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นเหตุผลลำดับแรกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเพื่อให้การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่เพื่อสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดได้ รวมทั้งเป็นการแสดงจุดยืนในการใส่ใจในการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

ได้ดำเนินการรณรงค์ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวต้องช่วยกันปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละอุทยานฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง และหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเหตุด่วนเหตุร้ายขอให้แจ้งเข้ามาที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช1362 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ก่อนหน้านี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดตั้งศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์จำนวน 6 ศูนย์ตามภาคต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและการกู้ภัยออกปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินอพยพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วย