วีดีโอข่าว » ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด(คลิป)

ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด(คลิป)

28 มิถุนายน 2017
426   0

พลังมวลชนภูเก็ตกว่า 5,000 คนพร้อมใจ สวมเสื้อสีขาวแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด “ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 26 มิ.ย.ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ประจำปี 2560 โดยมีนายสนิท ศรีวิหค และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ พ.ต.อ.พีรยุทธ การะเจดีย์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและ ประชาชน กว่า 5,000 คนพร้อมใจ สวมเสื้อสีขาวร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

โดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเป็นตัวแทนประชาชนเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ,อ่านคำปราศรัยจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

นายนรภัทร กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดนับวันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบไปทุกด้าน ทั้งตัวบุคคล ครอบครัวชุมชนและกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดีประชาชนมีรายได้สูงทำให้เป็นเป้าหมายของนักค้ายาเสพติดและยังพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาการระบาดของยาเสพติดที่สูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ จึงอยากฝากถึงผู้ปกครองรวมถึงอาจารย์ช่วยกันดูแลลูกหลานซึ่งเป็นอนาคตของชาติอย่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี เช่น กิจกรรมการกีฬาต้านยาเสพติด,การส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นพลังแผ่นดินทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากจังหวัดภูเก็ต

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลแก่บุคคล,องค์กรที่มีผลงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 21 รางวัล ดังนี้ รางวัลประเภทบุคคลยอดเยี่ยม รับโล่ห์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชนจำนวน 1 ราย คือ นายสังคม สินธุ์ประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต, รางวัลองค์กรดีเด่นรับโล่ห์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กองทุนแม่ของแผ่นดิน) จำนวน 1 องค์กรคือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต, ระดับองค์กรบุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน 8 องค์กร 2 ราย คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต,โรงเรียนวิชิตสงคราม,ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองภูเก็ต,ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอถลาง,ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกะทู้,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต,เรือนจําจังหวัดภูเก็ตและกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต,ประเภท บุคคล 2 ราย คือ ร.ต.ต.จรินทร์ ย่องนุ่น รองสารวัตร ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรป่าตอง นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู ,รางวัลประเภทองค์กร บุคคล รับโล่ห์ดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติด จำนวน 1 องค์กร 3 ราย คือ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้แก่นายดนัย ใจแข็ง ปลัดอำเภอถลาง,นายวิรัชเดช บุญเรืองขาว ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต และ พ.ต.ท.พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกูล สารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรถลาง ,รางวัลองค์กร ดีเด่นรับโล่ห์ ด้านการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจำนวน 2 รายคือโรงพยาบาลถลางและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, รางวัลองค์กรดีเด่น องค์กรที่สนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน 3 รายคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,เทศบาลนครภูเก็ตและบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)
และ ได้รับเกียรติจาก พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ร่วมบรรยายพิเศษทอล์คโชว์ ข้อคิดเรื่องปัญหายาเสพติดด้วยซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานแต่แฝงด้วยสาระความรู้

สำหรับ วันต่อต้านยาเสพติดโลกเกิดขึ้นจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน