ข่าวสังคม » กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดอบรมโครงการ การจัดการและมาตรฐานความปลอดภัย

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดอบรมโครงการ การจัดการและมาตรฐานความปลอดภัย

28 มิถุนายน 2017
248   0


กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดอบรมโครงการ การจัดการและมาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมดำน้ำตื้น Snorkeling (สน๊อกเกลลิ่ง)ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล รุ่นที่ 1

เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (28 มิ.ย.) ณ ห้องประชุม สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้พบปะผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการการจัดการและมาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมดำน้ำตื้น Snorkeling (สน๊อกเกลลิ่ง)ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล รุ่นที่ 1 โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ,ด๊อกเตอร์ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติทางทะเล มัคคุเทศก์และผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า โครงการ การจัดการและมาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมดำน้ำตื้น Snorkeling (สน๊อกเกลลิ่ง)ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล รุ่นที่ 1 เป็นกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และเป็นการฝึกทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อลดผลกระทบด้านการท่องเที่ยวต่อระบบนิเวศแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 90 นิยมทำกิจกรรมดำน้ำตื้น เจ้าหน้าที่จึงต้องมีความรู้และทักษะในด้านนี้ เพราะหากไม่มีการควบคุมที่ดีพอจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อแนวปะการัง อาทิ การยืนเหยียบบนปะการัง หรือการจับสัตว์น้ำมาเล่น อันจะส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวได้

โครงการ การจัดการและมาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมดำน้ำตื้น Snorkeling (สน๊อกเกลลิ่ง)ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-1 ก.ค.2560 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการและมาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมดำน้ำ เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล ลดอุบัติเหตุจากการดำน้ำ และส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่นและในระดับชาติ