ข่าวสังคม » ป.ป.ท.เลือกภูเก็ตนำร่องสู่จังหวัดต้นแบบธรรมาภิบาล

ป.ป.ท.เลือกภูเก็ตนำร่องสู่จังหวัดต้นแบบธรรมาภิบาล

27 มิถุนายน 2017
197   0

สำนักงาน ป.ป.ท.จับมือ จ.ภูเก็ต ลงนาม MOU แห่งแรกของประเทศไทยขานรับนโยบายรัฐบาล ปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

วันนี้(27 มิ.ย.)ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.) และนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกที่ทาง สำนักงาน ป.ป.ท.จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเรื่องดังกล่าว ด้วยเล็งเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในการส่งเสริมการลงทุน ประกอบกับเป็นจังหวัดที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงกำหนดให้จังหวัดภูเก็ต เป็นเป้าหมายในการนำร่องการยกระดับจังหวัดสู่ธรรมาภิบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธี