ข่าวเศรษฐกิจ » ครม.เห็นชอบลดเบี้ยประกันภัยข้าวเหลือ 97.37 บาทต่อไร่

ครม.เห็นชอบลดเบี้ยประกันภัยข้าวเหลือ 97.37 บาทต่อไร่

27 มิถุนายน 2017
301   0


ครม.เห็นชอบประกันภัยข้าวฤดูกาลผลิตปี 60/61 เป้าหมาย 25-30 ล้านไร่ เบี้ยประกัน 97.37 บาทต่อไร่ ใช้งบชดเชยเบี้ยประกัน 1,841 ล้านบาท

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการประกันภัยพืชผล สำหรับปลูกข้าวฤดูกาลผลิตปี 2560 เป้าหมายดึงเกษตรทำประกัน 25-30 ล้านไร่ กำหนดเงื่อนไขลดเบี้ยประกันภัยจาก 100 บาทต่อไร่ในปีก่อน เหลือ 97.37 บาทต่อไร่ รัฐบาลใช้เงินอุดหนุนเบี้ยประกัน 61.37 บาทต่อไร่ ที่เหลือ 36 บาทต่อไร่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดูแลออกค่าเบี้ยประกันแทนชาวนาจึงไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันและหากต้องการประกันเพิ่มนอกจากพื้นที่จำนองเงินกู้ สามารถแจ้งประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองพื้นที่เพาะปลูก สำหรับผู้ปลูกข้าวที่ไม่ใช่ลูกค้า ธ.ก.ส.ต้องรับภาระเอง 36 บาทต่อไร่ ใช้เงินงบประมาณรับภาระเบี้ยประกันแทนเกษตรกรประมาณ 1,841 ล้านบาท จากปีก่อนใช้เงินรับภาระเบี้ยประกัน 2,071 ล้านบาท หลังจากเจรจากับสมาคมประกันวินาศภัยแม้เบี้ยประกันภัยลดลงยังขอให้ชดเชยสินไหมทดแทนเพิ่ม

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีพื้นที่ประกันเพิ่ม 800,000 ไร่ปีนี้ เริ่มรับประกันตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ยกเว้นภาคใต้ ประกันภัยได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น้ำท่วม พายุ อากาศหนาว น้ำค้างแข็ง จึงอนุมัติเพิ่มสินไหมทดแทนจาก 1,111 บาทต่อไร่ปีก่อน เป็น 1,260 บาทต่อไร่ เมื่อรวมกับการได้รับการชดเชยของรัฐบาล 1,113 บาท หากเสียหายจะได้รับการชดเชยถึง 2,373 บาทต่อไร่ สำหรับการจ่ายเงินชดเชยค่าสินไหมปีนี้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายบุคคล เพื่อจ่ายสินไหมทดแทน นอกเหนือจากพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ เพื่อตรวจสอบจากนั้นบริษัทประกันวินาศภัยพร้อมจ่ายเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของ ธ.ก.ส.ภายใน 15 วันนับตั้งแต่การประเมินความเสียหายพื้นที่

นอกจากนี้ กระทรวงคลังยังเดินหน้าศึกษาขยายการประกันภัยพืชผลไปยังพืชเศรษฐกิจอื่น ทั้งปาล์มน้ำมัน อ้อย ยางพารา และการปลูกข้าวนาปรัง และเตรียมนำระบบการวัดผลผ่านเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้เป็นดัชนีวัดผลความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หากพื้นที่ใดน้ำท่วม.-