ข่าวเศรษฐกิจ » ครม.อนุมัติงบกลางเพิ่ม 3,828 ล้านบาท

ครม.อนุมัติงบกลางเพิ่ม 3,828 ล้านบาท

27 มิถุนายน 2017
274   0


ครม.อนุมัติงบกลางเพิ่ม 3,828 ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจในประเทศ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่ม (งบกลางรายการใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ) ครั้งที่ 2 จากวงเงินคำขอรับการจัดสรรวงเงิน 4,939 ล้านบาท แต่อนุมัติให้กับ 18 หน่วยงาน รวม 28 โครงการ วงเงิน 3,828 ล้านบาท

สำหรับวงเงินดังกล่าวจากกรอบวงเงินเดิมทั้งหมด 19,924 ล้านบาท รอบแรกอนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ให้กับ 11 หน่วยงาน วงเงิน 8,173 ล้านบาท เหลือ 11,769 ล้านบาท จึงสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการและส่งสำนักงบประมาณ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่น เช่น โครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยภาคตะวันออก โครงการศูนย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากลำพูน โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด โครงการกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรครบวงจร กลุ่มภาคเหนือตอนบน เป็นต้น