วีดีโอข่าว » รมว.ศธ.เปิดอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ระดับภาคที่ภูเก็ต(คลิป)

รมว.ศธ.เปิดอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ระดับภาคที่ภูเก็ต(คลิป)

26 มิถุนายน 2017
379   0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดศูนย์พัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ที่จังหวัดภูเก็ต เผยผลการประเมินของศูนย์ที่เปิดดำเนินการก่อนหน้านี้พบครู 90 กว่าเปอร์เซ็นต์มั่นใจว่าตัวเองสอนเก่งขึ้น

วันนี้(26 มิ.ย.) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค พร้อมพบปะกับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ภาคใต้ รุ่นที่ 8 มีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.)ตลอดจนหน่วยงาน สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศูนย์อบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดจัดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อขยายผลการอบรมต่อจากปี 2559 ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) โดยในการอบรมครั้งนี้ได้เน้นให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้ และได้ฝึกกับเจ้าของภาษาจาก British Council ผ่านกระบวนการกลุ่มที่เรียกว่า Micro Teaching โดยใช้เวลาอบรม 3สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.-14 ก.ค.2560 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

“สำหรับศูนย์ฯดังกล่าว จะเป็นศูนย์อบรมภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ในประเทศไทย ครูทุกคนในประเทศ จะต้องได้รับการฝึกอบรมวิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยสิ้นเชิง เป็นการอบรมที่เข้มข้นขึ้น อยู่กับครูชาวต่างชาติ 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด โดยครูชาวต่างชาติ ซึ่งจะอยู่ติดตามประเมินผลตลอดทั้งปี ซึ่งในส่วนของศูนย์ที่เปิดดำเนินการมาก่อนหน้านี้ จากการประเมินพบว่า 90กว่าเปอร์เซ็นต์ของครูมั่นใจว่าตัวเองสอนเก่งขึ้น วิธีการสอนของตัวเองเปลี่ยนไป แล้วก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่เพิ่มศักยภาพเขาจริงๆ แต่การประเมินที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น จะไปถึงในระดับของเด็กนักเรียนหรือไม่นั้น ต้องใช้เวลาในระยะยาว ในอีก 5-10 ปีเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก และเพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เราได้เตรียมเสนอ ครม.

พิจารณา เพราะว่าเราจะต้องขยายผลในระยะยาว ต้องมีการติดตาม ต้องมีการเทรนด์ไปเรื่อยๆ ขณะนี้ฝึกมาได้ประมาณ 3,000-4,000 คนแล้ว กว่าจะอบรมครบ 40,000 กว่าคนที่เป็นครูของเรา ก็ประมาณ 5 ปี ตนคิดว่าอย่างน้อยให้ต่อเนื่อง 5 ปี”

ด้าน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านการศึกษาของประเทศไทย ในการเพิ่มความสามารถของนักเรียนไทยในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย และยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ ใน 2 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เราสามารถสู้ได้ในเวทีโลกในอนาคตอันใกล้

การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 75 คน ซึ่งมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR* ระดับ B ขึ้นไป จาก 10 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จากโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา การอบรมจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดำเนินการการอบรมโดย ชาวต่างชาติจาก บริติช เคานซิล และมี Thai Master Trainers (TMT) ให้การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในการอบรมตลอดทั้ง 3 สัปดาห์ กิจกรรมในการอบรมจะเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เข้ารับการอบรม จะมีโอกาสในการฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ Micro Teaching