ข่าวภูมิภาค » ชาวบ้านเตรียมเฮ รัฐแจกที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนรายละ 20 ไร่

ชาวบ้านเตรียมเฮ รัฐแจกที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนรายละ 20 ไร่

24 มิถุนายน 2017
362   0


ที่ดินประจวบฯจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจข้อมูล ก่อนเดินหน้าแจกที่ดินให้ประชาชนรายละไม่เกิน 20 ไร่ ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีอย่างถูกกฎหมาย ตามนโยบาย คทช.

นายพรชัย สัมมาวุฒธิ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกิน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช. กำหนด เพื่อร่วมกันบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่นั้น

ล่าสุดได้นำคณะเจ้าหน้าที่ 103 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ เจ้าหน้าที่สำรวจ ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน เดินทางไปที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน( ตชด.)บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี เนื้อที่ 17,842 ไร่ จำนวน 1,178 แปลง มอบให้ประชาชน จำนวน 851 รายในพื้นที่หมู่ 7 บ้านรวมไทย และ หมู่ 9 บ้านย่านซื่อ เพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินรายละไม่เกิน 20 ไร่ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำหรับการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว ตามนโยบายของ คทช.ให้ออกใบเดียวในนามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นจะจัดสรรให้ผู้ครอบครองแต่ละรายตามผังที่กำหนด โดยไม่มีการออกใบอนุญาตเป็นรายบุคคล ทำให้ประชาชนไม่สามารถนำที่ดินไปจำหน่ายได้ และหากมีการเปลี่ยนผู้ครอบครองจะต้องแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับทราบ สำหรับผู้รับสิทธิครอบครองที่ดินแทนจะต้องเป็นทายาทของผู้ครอบครองรายเดิมเท่านั้น