แลพังงา

23 มิถุนายน 2017
652   0


ยึดหลักการนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดพังงา…“รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด” วันที่ 22 มิ.ย. บัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอเกาะยาว พร้อม เศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ ปลัดอาวุโส ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ คณะครู นักเรียนอำเภอเกาะยาว ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก การร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

โดยการผนึกกำลังรวมหัวใจไทยทั้งชาติ เพื่อต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ในโอกาสนี้ บัญชา ธนูอินทร์ ได้นำกล่าวคำปฏิญาณ “ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข และจะร่วมเป็นพลังแผ่นดินสานต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามรอยพระราชปณิธานของในหลวงรัชการที่ 9 และร่วมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ข้าพเจ้าจะทำความดี ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน จะทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจและสติปัญญา สนับสนุนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดิน” (ขอบคุณภาพ อำพล พันธุ)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…เขยพังงา