ข่าวการเมือง » พรเพชร แจงไพรมารี่โหวต หากเป็นปัญหาแนวทางปฏิบัติ ไม่ต้องตั้งกมธ.ร่วม

พรเพชร แจงไพรมารี่โหวต หากเป็นปัญหาแนวทางปฏิบัติ ไม่ต้องตั้งกมธ.ร่วม

22 มิถุนายน 2017
164   0


พรเพชร ปัดให้ความเห็นประเด็นไพรมารีโหวต โยน กรธ.-กกต. หารือ ชี้หากเป็นปัญหาแนวทางปฏิบัติไม่ขัด รธน. ไม่ต้องตั้งกมธ.ร่วม

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่ส่งข้อโต้แย้ง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาที่ สนช. หากส่งมาภายในวันที่ 23 มิถุนายนนี้ จะต้องตั้งคณะกรรมาธิการร่วม รวม 11 คนประกอบด้วย ประธานกกต.1 คน สนช.5 คนและ กรธ 5 คน ซึ่งในสัดส่วนของสนช.จะต้องหารือในวิปสนช.ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมสนช.ในสัปดาห์หน้า จากนั้นกรรมาธิการร่วมจะใช้เวลา 15 วันในการพิจารณา และหากไม่มีการแก้ไขจากร่างเดิม ก็สามารถส่งให้นายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯ ได้เลย แต่หากมีการแก้ไขต้องให้ที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบก่อน

สำหรับประเด็น ระบบไพรมารีโหวต ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กังวลถึงแนวทางปฏิบัติและกรอบเวลา ในการดำเนินการนั้น ประธาน สนช.กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด เป็นเรื่องที่กกต.และกรธ.ต้องหารือกัน แต่หากมีปัญหาเพียงแนวทางปฏิบัติหรือรายละเอียดเล็กน้อย ก็ไม่สามารถตั้งคณะกรรมาธิการร่วมได้ เพราะจะตั้งได้ต้องขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเท่านั้น

นายพรเพชร ยังกล่าวถึงร่างพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และร่างพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2 และ 3 วันนี้ (22มิ.ย.) ว่า ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งขั้นตอนการพิจารณานับหนึ่งตั้งแต่การเสนอร่างฯ ต่อ สนช. ดังนั้นแม้จะมีผู้ไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนรัฐธรรมนูญ 2560 มีผลบังคับใช้ ก็ถือว่าคำร้องนั้นไม่มีผล

ประธาน สนช. กล่าวว่า กรณีที่ไม่มีตัวแทนภาคประชาชน เข้าไปเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าในคณะกรรมการชุดนี้จะมีหรือไม่ เพราะขั้นตอนยังไม่สิ้นสุด ต้องขอสอบถามคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ