ข่าวเศรษฐกิจ » ไทยพาณิชย์แนะกลยุทธ์พิชิตใจผู้บริโภคยุค 4.0

ไทยพาณิชย์แนะกลยุทธ์พิชิตใจผู้บริโภคยุค 4.0

21 มิถุนายน 2017
283   0


ไทยพาณิชย์ แนะผู้ประกอบการสร้างความผูกพันพิชิตใจผู้บริโภคยุค 4.0 โพสต์ให้ถูกจังหวะ หาวิธีสร้างกระแส แต่ไม่ดราม่า เจาะกลุ่มออนไลน์

นายวิธาน เจริญผล ผู้อำนวยการคลัสเตอร์ธุรกิจบริการ Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์พฤติกรรมและกลยุทธ์สำคัญในการพิชิตใจผู้บริโภคไทย 4.0 ว่า จากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0 พบว่าร้อยละ 80 ของผู้บริโภคยอมจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวเองและเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น โดยร้อยละ 75 ของผู้บริโภคใช้เวลาว่างในการเล่นอินเตอร์เน็ต และ โซเชียล ผู้บริโภคร้อยละ 70 ยินดีจ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวมาเป็นอันดับหนึ่ง กลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้มีรายได้สูงยังใช้จ่ายนอกบ้านสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุจะเน้นความเป็นอยู่ที่ดี ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ผู้บริโภคกว่าร้อยละ 80 ยินดีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้สินค้าและบริการความต้องการเฉพาะบุคคลได้ หรือได้สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น และการหาข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ยังเป็นช่องทางสำคัญ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและร้านอาหาร

ในขณะที่ตลาดอี-คอมเมิร์ช มีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี ทั้งนี้กว่าร้อยละ 90 ในกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี เคยซื้อของทางออนไลน์ ประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือน และเปรียบเทียบราคาจากหลายช่องทาง ดังนั้นภาคธุรกิจต้องวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อพิชิตใจผู้บริโภค โดยธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์ร่วมมือเป็นพันธมิตรในสายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกที่ต้องเข้าถึงข้อมูลความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้สามารถออกแบบสินค้า กำหนดราคา กลยุทธ์การตลาด และจัดการสต็อกสินค้า ได้ตรงจุด

นอกจากนี้ธุรกิจต้องสร้างความผูกพันกับลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ให้จดจำมากกว่าเน้นที่ตัวสินค้า ให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย ซึ่งจากการสำรวจพบว่าผู้บริโภคไทยให้ความสำคัญค่อนข้างมาก โดยกว่าร้อยละ 80 ยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นหากสินค้าที่บริโภคมีบริการหลังการขายที่ดีขึ้น และ พัฒนาช่องทางการขายให้เข้าถึงลูกค้า โดยทุกช่องทางต้องเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ การทำตลาดผ่านทางสื่อโซเชียล มีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ซึ่งต้องโพสต์ให้ถูกจังหวะ หาวิธีสร้างกระแส แต่ไม่ดราม่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำตลาดผ่านทางเฟซบุ๊ค.