ข่าวเศรษฐกิจ » รมว.อุตฯ ดันไทยฮับยานยนต์อันดับต้นของโลก

รมว.อุตฯ ดันไทยฮับยานยนต์อันดับต้นของโลก

21 มิถุนายน 2017
339   0


รมว.อุตสาหกรรมแจงนักลงทุน มุ่งพัฒนาไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์อันดับต้นของโลก

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในการเปิดงาน “Automotive Summit 2017” ว่า ประเทศไทยจะมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ Thailand 4.0 โดยเตรียมมาตรการจูงใจให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมสนับสนุนด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม First S-Curve มีเป้าหมายกระตุ้นความสามารถการแข่งขันผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และกลุ่ม New S-Curve มุ่งเน้นและส่งเสริมให้เกิดการขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ สู่การพัฒนาระยะยาว ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทย

ขณะที่ภาคยานยนต์ ไทยถือเป็นศูนย์กลางยานยนต์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปี 2559 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 12 ของฐานการผลิตยานยนต์ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากมีตลาดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนประกอบต่าง ๆ ถึงร้อยละ 12 ของจีดีพีภาคอุตสาหกรรมและสร้างงานกว่า 500,000 ตำแหน่ง โดยไทยจะมุ่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับต้น ๆ ในอนาคต

นอกจากนี้ จะมอบสิทธิพิเศษด้านการลงทุนให้กับผู้ผลิตหุ่นยนต์ที่มาเปิดกิจการภายในประเทศด้วย พร้อมส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ โดยจะมอบสิทธิพิเศษที่แตกต่างกันตามระดับเทคโนโลยี โดยจะสร้างให้เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จำเป็นต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์