แลพังงา

17 มิถุนายน 2017
768   0

 ยึดหลักการนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดพังงา…“ชาวพังงาสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย” วันที่ 16 มิ.ย. นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “ชาวพังงาสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย” ที่ โรงพยาบาลพังงา มีผู้เข้าร่วมตรวจคัดกรองสถานะสุขภาพ ประมาณ 200 คน (ขอบคุณภาพ เสรี นาวงศ์)…“เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าบ้านเขาหลัก” วันที่ 16 มิ.ย. เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้งบประมาณในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านเขาหลัก 411 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง 4 ปีเศษ จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับบริเวณหาดนางทอง หาดบางเนียง บ้านคึกคัก แหลมปะการัง บ้านทับตะวัน และบ้านปากวีป จะสามารถรองรับการใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่บ้านเขาหลักได้ถึงปี 2574 (ขอบคุณภาพ จันทรา สุขนุช)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ  อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา