มองแบบเผ่าเทพ » ขยะกับสันดานคนไทย

ขยะกับสันดานคนไทย

14 มิถุนายน 2017
175   0


ขยะที่ประตูระบายนํ้า กทม.!(ภาพจาก นสพ.โพสต์ทูเดย์)

 
ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับท่านผู้อ่านคำว่า
“สันดาน”
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 บัญญัติคำว่า “สันดาน”ไว้
สันดาน=อุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด
เช่น- มีสันดานดี
-มีสันดานเลว
มักใช้ไปในทางไม่สู้จะดี
เช่น- สันดานของเขาเป็นเช่นนั้นอย่าไปถือเขา
______________x_____________
อุปนิสัยคนไทยที่มีมาแต่กำเนิดเกี่ยวกับขยะจัดอยู่ในสันดานดีหรือเลวครับ
จากสถานการณ์ปัจจุบันจากการทิ้งขยะไปทั่วทุกหนทุกแห่งของคนไทยไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ แก่ เฒ่า หรือไม่เป็น “สันดานที่เลว”มากกว่า คนไทย (ส่วนน้อย)ทิ้งขยะทุกแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่สาธารณะ เช่น สนามหลวง แม่นํ้า ลำคลอง สวนสาธารณะต่างๆ เช่น สวนลุมพินี เขาดินฯ สวนรถไฟ สวนจตุจักร ตลอดจนในโรงมหรสพหรือสถานที่จัดงานต่างๆ ถ้าคนไทยไปเที่ยวเลิกงานจะมีขยะเต็มไปหมด ซึ่งไม่มีชาติไหนในโลกเหมือน
ทำไมจึงเป็นเช่นนี้
เพราะคนไทยมักง่าย ชุ่ย ขาดความรับผิดชอบ เห็นแก่ตัว ไม่นึกถึงชุมชน ผู้อื่น ปราศจากจิตวิญญาณเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผลที่จะตามมาเช่นทิ้งที่นอนลงในคลองพร้อมขยะต่างๆ ซึ่งจะไหลไปปิดประตูนํ้าทำให้สูบนํ้าออกจากคู-คลองระบายนํ้าไม่ได้
นํ้าจึงท่วม กทม.
อย่างนี้แหละที่เรียกว่า
“สันดานเลว”
เราจะทำอย่างไรดีกับคนที่มี “สันดานเลว”เหล่านั้น บัดนี้ กทม.ประกาศให้รางวัลนำจับผู้แจ้งข่าว “คนสันดานเลว”ไหนทิ้งขยะลงคลอง ลงลำรางสาธารณะ ฯลฯ เราว่า “ไม่พอ”ต้องเพิ่มโทษจองจำด้วย จักได้เข็ดหลาบ
โปรดสังเกต “พวกสันดานเลว”ที่ทิ้งขยะไม่เลือกที่ไม่ใช่เด็ก ไม่ใช่เยาวชนส่วนใหญ่เพราะตาม รร.เกือบทั่วไทยสะอาดอะอ้านปราศจากขยะหมดแล้ว เด็กนักเรียนรู้ที่ทิ้งขยะแล้ว ผู้ใหญ่วัยกลางคนนี่แหละตัวร้ายอย่างเราว่า สันดอนมันขุดได้ สันดานขุดไม่ได้
บุคคลที่ไปเดินท้องสนามหลวงเป็นบุคคลวัยไหน? พวกไหน? ระดับไหน? ทำไมต้องมีอาสาสมัครเป็นร้อยตามเก็บขยะทุกเย็นรอบท้องสนามหลวง ทำไมในโรงภาพยนตร์ชั้นดีราคาแพงหลังเลิกขยะเต็มโรงหนัง?? พวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่คนไม่มีการศึกษา ไม่ใช่เด็กแล้ว แต่เป็นพวก “สันดานเลว”
เราว่ารัฐต้องทำการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง ในขณะเดียวกันก็ต้องเอาจริงกับกฎหมายต้องจับผู้ที่ทำผิดต้องจองจำให้เข็ดหลาบ มิฉะนั้นก็ไม่เห็นทางอื่น ใจดีกับพวกระยำ “พวกสันดานเลว”เหล่านั้นไม่ได้หรอกครับ ต้องเอาจริง เจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นแหละตัวสำคัญปล่อยปละละเลย อนึ่งสถานที่ อุปกรณ์รับขยะก็ต้องจัดให้เขาให้พร้อมด้วย
เริ่มเสียแต่วันนี้เถอะครับ ประเทศไทยจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้ว เราดีแต่อ้างว่าเราเจริญแล้วทางวัฒนธรรม แม้ไม่เจริญทางวัตถุเช่นประเทศมหาอำนาจ เปล่าเลยแม้ความเจริญทางวัฒนธรม ทางจิตสำนึก เราก็ยังล้าหลังโลกเขาอยู่ เราไม่ปรับปรุงตัวเองไม่รู้สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอยู่อย่างนี้จะเรียกว่า เราเจริญแล้วได้อย่างไร? เรียกว่าเป็น “ชนชาติป่าเถื่อน”เสียอีกจะไม่ผิด
ตั้งใจจะเขียนเรื่อง “ปัญหาขยะ-วาระแห่งชาติ”คงต้องไว้ฉบับหน้าเผอิญติดลมเรื่องขยะชุมชน ขยะที่คนเลวทำ ปัญหานี้แก้ไม่ได้เพราะอะไร? ทำอย่างไรถึงจะให้เขาเหล่านั้นหยุดทำในสิ่งที่ชั่วร้าย เลวชาติเสียทีหรือว่าเขาไม่รู้ว่ามันไม่ดี
– แล้วจะให้ใครบอกเขาล่ะครับ
– ให้เด็กบอกผู้ปกครองได้
แต่พวกที่ไม่มีลูกหลานล่ะใครจะสอน ใครจะเตือนเขา คงต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่มีทางเลือก ข้อสำคัญ “อิเหนาอย่าเป็นเสียเอง“ก็แล้วกัน
อย่างน้อยต้องเริ่มอะไรสักอย่างครับท่านนายกฯคนขยัน เสียดายคำถาม 4 ข้อท่านไม่มีเรื่องนี้ เราเห็นว่าเริ่มจากทำเนียบรัฐบาล สถานที่ราชการทุกแห่ง สวนสาธารณทุกที่ต้องปลอดขยะ ถนนหนทางจะต้องปลอดขยะโดยลดคนกวาดถนนเป็นร้อยเป็นพันของ กทม.ลง
คงไม่ต้องถึงกับต้องใช้ ม.44ในเรื่องนี้นะครับ เพียงแค่ปลุกจิตสำนึกคนไทยให้มาเป็นคนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็น่าจะพอ!?